Delta del río Misisipi

(MODIS Tipo de datos: MODIS - PFM; MODIS Band Combinación: 1, 4, 3)
Fuente: Jacques Descloitres, MODIS Land Science Team

Por Mapas Owje