Comarcas de la provincia de Orense

Comarcas de la provincia de Orense. Nos muestra la divición por comarcas entre ellas: Terra de Caldelas, Terra de trives, Verín, A Limia, Baixa Limmia.

Por Mapas Owje